ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Dana 6.10.2021. godine Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnh i srednjih škola grada Sremske Mitrovice učestvovala je u prvoj aktivnosti ove organizacije za školsku 2021/22. a to je sadnja hrasta lužnjaka.

 

Ova akcija je sprovedena zahvaljujući donaciji JP „Vojvodinašume“. Članovi asocijacije su, zajedno sa učenicima prvih razreda osnovnih škola „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Dobrosav Radosavljević Narod“, zasadili sadnice hrasta lužnjaka u dvorištima svojih škola. Ovo drvo predstavlja autohtonu vrstu na ovim prostorima a širenje površine pod ovo vrstom je značajna mera u cilju očuvanja njegovog prirodnog staništa i šire u borbi protiv klimatskih promena koje se javljaju kao direktna posledica naušavanja biodiverziteta na Zemlji.

 

sadnjaSM 5

 

Sadnja drveća je organizovana prvo u gore pomenutim školama a u tekućoj školskoj godini ova aktivnost je planirana i u ostalim osnovnim i srednjim školamana teritoriji grada Sremske Mitrovice.

Ovom zanimljivom događaju prisustvovali su gradonačelnica grada Svetlana Milovanović i načelknik Gradske uprave za obrazovanje Zoran Đurić.

 

sadnjaSM 2

 

Prvaci su pre sadnje drveća imali kratko predavanje u kom su saznali o značaju ove akcije, zašto je potrebno saditi drveće i na koji način to trebaju da urade.

 

sadnjaSM 1

 

Svakako je korisno učiti decu ovim veštinama još u ranom uzrastu i upućivati ih na važnost očuvanja životne sredine, jer je velika verovatnoća da će im ekološki način razmišljanja ostati u svesti i kada porastu. Takođe, približavanjem ovakvom načinu razmišljanja, deca se uče, ne samo da vrednuju prirodu i da odgovorno raspolažu resursima, već i   važnim životnim lekcijama kao što su da se treba stvarati umesto kritikovati, daprednost daju kvalitetu, da sarađuju svesni da zamo zajedničkim trudom i zalaganjem mogu spasiti našu planetu čija je prirodna ravnoteža već uveliko narušena štetnim delovanjem čoveka na nju.

 

sadnjaSM 4

 

Društeno odgovorno ponašanje počinje brigom o najbližoj okolini. Znači tu treba da bude tačka našeg polaska ka zajedničkom cilju a to je zdravo i podsticajno prirodno okruženje koje ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Zato treba da se povećava svest o važnosti zaštite životne sredine jer nam priroda uzvraća baš onako kako se prema njoj ophodimo.

 

Miona Lukić

Učenica Mitrovačke gimnazije