ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Reka Nišava - srce grada Niša, često je meta svojih nesavesnih građana koji u nju bacaju đubre, dovodeći tako u opasnost i sebe i druge.

 

Zagađena reka pruža lošu sliku o nama. Ugrožen je biljni i životinjski svet u reci i pored nje.

 

ČUVAJMO NAŠU VILU 3

ČUVAJMO NAŠU VILU 4

 

Kako se naša škola se nalazi u blizini Nišave pa mnogi od nas svakodnevno prelaze preko nje učestvujemo u njenoj zaštiti.

 

ČUVAJMO NAŠU VILU 6

ČUVAJMO NAŠU VILU 8

 

Za početak molimo naše drugove i sve odrasle  u  školi da se uključe u očuvanju naše reke.

 

ČUVAJMO NAŠU VILU 9

ČUVAJMO NAŠU VILU 10

ČUVAJMO NAŠU VILU 11

 

Budimo odgovorniji!

Sačuvajmo našu Naisu - Vilinu reku!

 

ČUVAJMO NAŠU VILU 1

ČUVAJMO NAŠU VILU 2

 

Školski zeleni novinari

Jovanović Božidar  

Vulikić Vasilije            

Filipović Irina  

 

Mentor

Danijela Tričković

 

ČUVAJMO NAŠU VILU 13