BANER ZAGLAVLJE donacija 700 casopisi

Vraćajući se sa velikog odmora, Andrej i Miloš su neobazrivo bacili otpatke od užine na pod.

 

Videvši to, Elena i Sandra su odlučile da dečacima pokažu kako da očuvaju životnu sredinu. Odvele su dečake do kanti za reciklažu u školi i pomogle im da shvate da recikliranje nije teško.

akesntijevic vrsnjacka 2

akesntijevic vrsnjacka 3

akesntijevic vrsnjacka 4

akesntijevic vrsnjacka 5

akesntijevic vrsnjacka 6

Lenka Višnjić, Jana Lončarević, Teodora Mladenović 7. razred

Mentor: Jelena Ognjanović