ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Za životinje je jako bitno da imaju određene uslove kao što su adekvatan prostor, hrana, voda. Očuvanje i zaštita životinja je široka tema o kojoj treba da se razgovara.

 

Kako da reagujemo kada na ulici vidimo da neko zlostavlja životinju?

Prvo i osnovno je da nikako ne treba da okrenemo leđa misleći da nas se to ne tiče, tiče nas se! Kada smo sigurni da je nasilje u pitanju potrebno je da pozovemo policiju i službu koja se bavi zaštitom životinja. U našoj državi, koliko je meni poznato, ne postoji puno službi koje su određene za takva krivična dela, pa mi je jedna od želja da se svi nasilnici nad životinjama kazne zatvorskom ili novčanom kaznom.

Važna stavka su i rezervati prirode. U njima se nalaze retke biljke kao i ugrožene životinje koje su zakonom zaštićene. Rezervati u našoj zemlji su važni, jer mnoge životinje, koje su pred izumiranjem i nestanakom na tim područijima jedino mogu da opstanu.

NE ZLOSTAVLJAJ, NEGO VOLI ŽIVOTINJE!

 

Bogdana Vasić 7. razred

Mentor Marijana Spasić