ZZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE cika keka

Vazduh u okolini naše škole je veoma zagađen, zbog štetnih gasova koji nanose štetu i izazivaju nelagodnost kod čoveka i drugih živih bića.

 

Ljudi najviše štete vazduhu tako što: voze automobile koji ispuštaju štetne gasove, radom indusrijskih objekata i bacanjem smeća na zelene površine. Vazduh ne samo u okoline škole već u celom gradu bi trebao više da se čuva i održava, to je važno da bi se očuvalo zdravlje ne samo ljudi već svih živih bića.

 

ĐURA DANIČIĆ NS DISEMO ZAJDNICKI VAZDUH 2

 

Oko naše škole ima veoma malo zelenila, koje bi poboljšalo kvalitet vazduha. Nažalost pre par meseci je napravljen  parking pored naše škole, zbog kojeg se povećao broj vozila koja zagađuju vazduh. Ne samo nama već i ostalim učenicima i nastavnicima smeta zagađeni vazduh koji nam šteti i kada smo unutar škole i van nje. Takođe pored škole se nalaze neuredni kontejneri koji zagađuju vazduh, pored škole se nalazi i toplana koja ispusta štetne gasove i zagađuje vazduh.

 

ĐURA DANIČIĆ NS DISEMO ZAJDNICKI VAZDUH 6

 

Često okupljanje omladine na keju ga veoma zagađuje, time što bacaju smeće gde god stignu, a nikad ga ne pokupe. Grad bi trebao da da reaguje povodom toga tako što će povećati broj kanti za otpad. Prometnost saobraćaja i isparavanje kanalizacionog otpada zagađuje vazduh na keju.

 

ĐURA DANIČIĆ NS DISEMO ZAJDNICKI VAZDUH 5

 

U slučaju naše pobede na konkursku sredstvima koje bismo dobili oplemenili bismo prostor zelenilom oko škole, takođe bismo rado uklonili parking ali to zasada nije u našoj moći.

 

ĐURA DANIČIĆ NS DISEMO ZAJDNICKI VAZDUH 3

 

Đorđe Petrović, Miljan Petrović i Vuk Vlahović 8. razred

Mentor Milica Radaković