ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Dana 13.10.2021. godine Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnh i srednjih škola grada Sremske Mitrovice učestvovala je u aktivnosti sadnje hrasta lužnjaka.

 

Pomenuta akcija je sprovedena zahvaljujući donaciji JP „Vojvodinašume“. Ista aktivnost je već organizovana  6.10.2021. u školama „Jovan Jovanović Zmaj “ i „Dobrosav Radosavljević Narod“. Članovi asocijacije su, zajedno sa učenicima Mitrovačke gimnazije, zasadili  sadnicu hrasta lužnjaka u dvorištu svoje škole. Ovo drvo predstavlja autohtonu vrstu na ovim prostorima a širenje površine pod ovo vrstom je značajna mera u cilju očuvanja njegovog prirodnog staništa i šire u borbi protiv klimatskih promena koje se javljaju kao direktna posledica naušavanja biodiverziteta na Zemlji.

 

sađenje 2

 

Učenici su pre sadnje drveta imali kratko predavanje u kom su saznali o značaju ove akcije, zašto je potrebno saditi drveće i na koji način to trebaju da urade.

Svakako je korisno učiti đake ovim veštinama i upućivati ih na važnost očuvanja životne sredine, jer je velika verovatnoća da će im ekološki način razmišljanja ostati u svesti. Takođe, približavanjem ovakvom načinu razmišljanja, deca se uče, ne samo da vrednuju prirodu i da odgovorno raspolažu resursima, već i   važnim životnim lekcijama kao što su to da se treba stvarati umesto kritikovati, da prednost daju kvalitetu, da sarađuju svesni da zamo zajedničkim trudom i zalaganjem mogu spasiti našu planetu čija je prirodna ravnoteža već uveliko narušena štetnim delovanjem čoveka na nju.

 

sađenje 3

 

Društeno odgovorno ponašanje počinje brigom o najbližoj okolini. Znači tu treba da bude tačka našeg polaska ka zajedničkom cilju a to je zdravo i podsticajno prirodno okruženje koje ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Zato treba da se povećava svest o važnosti zaštite životne sredine jer nam priroda uzvraća baš onako kako se prema njoj ophodimo.

 

sađenje 4

 

 

Miona Lukić, školski zeleni novinar