ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Konkurs „POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.“ je u septembru 2022., raspisalo Ekološko udruženje građana „Zeleno pitanje“ iz Novog Sada u okviru svog ekološkog časopisa za decu „ČUVARI RAVNICE“.

 

Prijem radova je trajao do 30. oktobra 2022. a u decembru su objavljeni rezultati konursa.

Sada imate priliku da pročitate radove, pesme i sastave, koji su se izdvojili između preko 400 radova pristiglih iz više od 60 škola iz 52 mesta naše lepe Srbije... U pripremi je novi konkurs koji će biti raspisan početkom marta 2023. kada će se znati i tema konkursa.

CUVARI 32 REKLAMA U NOVOM BROJU

 

LINKOVI ZA OBJAVLJENE NAGRAĐENE RADOVE NA KONKURSU „POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.“

 

Čuvari ravnice - PROČITAJTE NAGRAĐENE RADOVE UČENIKA DRUGOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE NA KONKURSU „POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.“ (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENE PESME UČENIKA TREĆEG RAZREDA NA KONKURSU POKAZIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022 (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENI SASTAVI UČENIKA TREĆEG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENE PESME UČENIKA ČETVRTOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAZIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENI SASTAVI UČENIKA ČETVRTOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAZIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENE PESME UČENIKA PETOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENI SASTAVI UČENIKA PETOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENE PESME UČENIKA ŠESTOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENI SASTAVI UČENIKA ŠESTOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENE PESME UČENIKA SEDMOG I OSMOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENI SASTAVI UČENIKA SEDMOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)

Čuvari ravnice - IZDVOJENI SASTAVI UČENIKA OSMOG RAZREDA NA KONKURSU “POKAŽIMO SVOM MESTU KOLIKO GA VOLIMO 2022.” (cuvariravnice.org.rs)