ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

To je dan rođenja Antona Janše, slovenskog pčelara koji je začetnik modernog pčelarstva.

 

Radio je na dvoru Marije Terezije kao instruktor pčelarstva sve do smrti 1773. godine.

Slovenija je inače jedna od prvih zemalja EU koja je zabranila upotrebu pesticida štetnih za pčele i sredinu u kojoj žive.

Godine 2014. Slovenija je podnela zahtev za proglašenje Svetskog dana pčela, što je 20. decembra 2017. godine konačno realizovano.