ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Ovoga datuma se svake godne obeležava Evropski dan parkova, koji je proglasila Federacija nacionalnih parkova Evrope s ciljem da se skrene pažnja na značaj zelenih površina.

 

24.maj je odabran, kao dan sećanja na postanak prvih evropskih nacionalnih parkova – devet nacionalnih parkova u Švedskoj koji su proglašeni na taj dan 1909. godine. Evropski dan parkova prvi put je obeležen 1999. godine, a u Srbiji se obeležava od 2001. godine.

Među zaštićenim zonama, najvažniji po površini i vrednostima su nacionalni i prirodni parkovi.

Zakonom o zaštiti životne sredine na području Srbije utvrđene su sledeće kategorije zaštićenih prirodnih dobara:

nacionalni park

rezervat prirode

park prirode

predeo izuzetnih odlika

spomenik prirode

prirodne retkosti.

 

NACIONALNI PARKOVI SRBIJE

 

Prvi nacionalni park proglašen je još 1872. godine u Americi. To je nacionalni park Jelouston. U Evropi je prvi nacionalni park proglašen 1909. godine u Švajcarskoj. Danas u svetu, u gotovo svakoj državi, postoje nacionalni parkovi ili druga zaštićena prirodna dobra.

Na području Srbije postoji pet nacionalnih parkova i to su: “Đerdap“, “Tara“, “Kopaonik“, “Fruška Gora“ i “Šar planina“. Obuhvataju površinu od oko 1,75% teritorije Srbije.

Najveći među njima je nacionalni park “Đerdap“, a najmanji nacionalni park “Kopaonik“. Najstariji nacionalni park u Srbiji je nacionalni park “Fruška Gora“, proglašen 1960. godine.