ZZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE cika keka

Mrtva Tisa u Bačkom Gradištu privlači mnogo turista.


Pogodna je za opuštanje i rekreaciju.

 

SVETOZAR MARKOVIC BACKO GRADISTE Vodene lepote 1 4


Ona naizgled izgleda kao da je prljava ali je ona jedna od najčistijih voda. Taj izgled je poprimila od biljaka koje se nalaze u njoj.

 

SVETOZAR MARKOVIC BACKO GRADISTE Vodene lepote 1 5

 

Loše strane voda Bačkog Gradišta:
Jesu bacanje plastike i smeća u vode i oko njih.
Ispuštanje štetnih supstanci u vode.
Ispuštanje izmeta...

 

SVETOZAR MARKOVIC BACKO GRADISTE Vodene lepote Zagađenje

 

Mlađi naraštaj bi trebalo upoznati sa vodenim lepotama u njihovom okruženju. Pre svega jer i oni sami tu žive, a takođe jer mnoge vodene i kopnene
životinjske vrste zavise od opstanka tih voda.

 

SVETOZAR MARKOVIC BACKO GRADISTE Vodene lepote 1 3

 

Sačuvajmo ove vode kako zbog nas samih tako i za budući naraštaj...

 

SVETOZAR MARKOVIC BACKO GRADISTE Vodene lepote 1 1

 

Kad izvor presuši, tek onda znamo vrednost vode

 

Jovana Markov i Aleksa Markov 7. razred

Mentor Sunčica Varga

 

SVETOZAR MARKOVIC BACKO GRADISTE Vodene lepote 1 2