ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Važno je vršiti selekciju otpada jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

 

Reciklaža se može obavljati i ako ne postoje centri za reciklažu.

Kako? Lako.

Poklanjanjem stvari koje više ne koristite.

Pravljenjem komposta od ostataka hrane je još jedan dobar primer recikliranja.

Neke materije, kao što je stiropor nisu biorazgradive i ne mogu se reciklirati, ali se za njih mogu naći ekološke zamene.

U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci.

 

Kratka uputstva za uspešno recikliranje:

 

Svu svoju garderobu koju ste prerasli poklonite nekome!

Igračke koje više ne koristite, poklonite nekome. Izmamićete osmeh na nečijem licu.

Koristite staklenu ambalažu koja se može više puta koristiti!

Nosite ceger sa sobom! Možete ga koristiti više puta

Dočekajte Novu godinu sa živom jelkom!

Umesto papirnog ubrusa, koristite peškir!

Koristite punjive baterije!

Sakupljajte iskorišćeni papir i odnesite ga u PAPIR servis! Nećete mnogo zaraditi, ali ćete učiniti nešto korisno.

Budite kreativni! Napravite nešto od stvari za bacanje!

Budite ekološki odgovorni! Posadite drvo ili neku biljku. Biljke nam stvaraju kiseonik i prečišćavaju vazduh.

Puno uspeha u recikliranju!

 

Školski zeleni novinari 5-6 razreda

Dunja Mladenović 

Anastasija Perović

Mentor

Snežana Petrunović