ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Najveći zagađivači u prirodi su ljudi. Toga smo i mi svedoci, jer svakodnevmo viđamo puno smeća u ulicama našeg grada. Takvim ulicama je neprijatno prolaziti i to treba što pre da sprečimo.

 

Da bi tu neprijatnost sprečili za početak ljudi moraju da postanu svesni da ako nastave da bacaju smeće na ulice da će u budućnosti hodati kroz ulice pune smeća. Kante za smeće nisu za ukras kao što im i sam naziv kaže.

 

ARKO ZRENJANIN ZRENJANIN ULICA NIJE KANTA 4

 

Ljudi treba da nauče svoje potomke da bacaju smeće u kante, a ako ih nema u bilizini da ga stave u džep i bace kada naiđu na prvu.

 

ARKO ZRENJANIN ZRENJANIN ULICA NIJE KANTA 1

 

To smeće koje bacimo treba i reciklirati. Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.

 

ARKO ZRENJANIN ZRENJANIN ULICA NIJE KANTA 3

 

Veoma je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

 

ARKO ZRENJANIN ZRENJANIN ULICA NIJE KANTA 5

 

 

Sara Velemirov, Teodora Rašić, Marina Isakov i Ana Antonić  7. razred

Mentor Ivana Vukov